Izdelujemo avtomatizacijo za:

9

vozila za pobiranje smeti tudi s sistemom avtomatskega pranja posod

9

cisternske nadgradnje za pranje cest, tunelov, čiščenje kanalizacijskih kanalov in jaškov, črpanje in odvoz fekalij

9

mobilni kontejnerji opremljeni s sistemom prešanja oz. stiskanja odpadnih materialov

9

stroji za baliranje odpadnih materialov, kot so papir, plastična embalaža, pločevinke, PVC in drugih odpadnih materialov praznih volumnov

9

balirni stroji s transporterji, trgalci in perforatorji

9

komunalne kosilnice za košenje trave ob cestiščih, z možnostjo priklopa in upravljanja tudi drugih priključkov za podobna obcestna dela

9

stroji za obrez in skladanje palet v sklade za transport

9

nadgradnja strojev za cestno mehanizacijo, kot so plugi in posipalci

9

izdelava sistemov za doziranje naravnih organizmov za razgradnjo organskih odpadkov na čistilnih napravah, kakor tudi doziranje neoporečnih naravnih preparatov za razsmrajevanje prostorov čistilnih naprav

9

krmilni plugi z brezžično komunikacijo med komandnim pultom v kabini vozila in izvršilno enoto na samem plugu